Aktualności

Wyniki głosowania

Obszar 1: Plac zabaw przy ul. Kopernika 7 i 7A – 938 głosów
Obszar 2: „Janowska Arena” – boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82 – 739 głosów
Obszar 3: Remont chodnika wzdłuż ul. Spółdzielczej – 587 głosów
Obszar 4: Uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku ul. Zagrodowa 34 (I etap) – 245 głosów
Obszar 5: Budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO 2 – 953 głosy
Obszar 6: Witoroska – Moja Ulica-Moje Miasto – chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomaską do ul. Zielonej – 483 głosy
Obszar 7: Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia – 1446 głosów

więcej

Liczba głosów zdobytych przez poszczególne propozycje projektów

Zakończyliśmy etap oceny wniosków

bo tak

Złożyliście Państwo łącznie 65 propozycji projektów – pomysłów na place zabaw, boiska, siłownie czy parkingi.
Po ocenie formalnej i techniczno-finansowej pod głosowanie trafi 51 propozycji, część z nich stanowią propozycje połączone
w trakcie oceny.
10 propozycji nie spełniało wymogów  i niestety nie będą mogły być poddane pod głosowanie.

Z przyczyn technicznych nie możemy dzisiaj opublikować propozycji projektów oraz punktów do głosowania.
Listy propozycji projektów, wzór karty do głosowania oraz listę punktów do głosowania umieścimy na stronie BO we wtorek 16 sierpnia 2016 r.

Przypominamy, że głosowanie rozpoczyna się  27 sierpnia i potrwa do 16 września.

Zwycięskie projekty poznamy 24 września.