Konsultanci

W okresie naboru wniosków wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta będą pomagali Państwu przy formułowaniu propozycji projektów oraz wstępnym kosztorysowaniu.

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

poniedziałek – piątek

w godzinach 7:30 – 15:30

Zakres konsultacji pracownik pokój nr telefonu e-mail
Branża drogowa
(chodniki, parkingi,  ścieżki rowerowe)
Konrad Misiurski 228 83 341 61 27 konrad.misiurski@bialapodlaska.pl
Branża drogowa (bezpieczeństwo ruchu) Iwona Hryciuk 113 83 341 61 09 iwona.hryciuk@bialapodlaska.pl
Oświetlenie Jacek Melaniuk 201 83 341 68 37 jacek.melaniuk@bialapodlaska.pl
Sport, rekreacja, place zabaw  Waldemar Raczkiewicz 202 83 341 69 37 waldemar.raczkiewicz@bialapodlaska.pl
Zieleń
(parki, skwery)
Łucja Szawarniak 230 83 341 68 15 lucja.szawarniak@bialapodlaska.pl
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Marcin Majewski 206 83 341 68 61 marcin.majewski@bialapodlaska.pl
Budownictwo Ewa Twarowska 210 83 341 61 63 ewa.twarowska@bialapodlaska.pl
Własności gruntów Marek Kuprianiuk 7 83 341 61 45 marek.kuprianiuk@bialapodlaska.pl
Pomoc społeczna Beata Żak 311 83 341 61 95 beata.zak@bialapodlaska.pl
Kultura Beata Demianiuk 309 83 341 69 90 beata.demianiuk@bialapodlaska.pl
Pomoc przy wypełnianiu wniosku Monika Kozłowska
Dorota Sosnowska
Sala obsługi, stanowisko 15, 16 83 341 69 71, 83 341 69 42 monika.kozlowska@bialapodlaska.pl ,
dorota.sosnowska@bialapodlaska.pl