Zakres działania

BO liczy się dobry pomysł i jego poparcie, bezpośrednio przez mieszkańców.

Wszystkie projekty Budżetu Obywatelskiego muszą mieścić się w kompetencjach miasta, należeć
do zadań własnych gminy lub powiatu. Ich realizacja powinna przebiegać w trakcie jednego roku budżetowego.

Realizację inwestycji dopuszcza się na terenach, które stanowią mienie Gminy Miejskiej Biała Podlaska nieobciążone na rzecz osób trzecich, nie są częścią lokalizacji strategicznej z punktu widzenia miasta,
nie są terenami samorządowej placówki oświatowej, na którym realizowany jest lub był projekt zwycięski, wybrany w trzech poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Co można zrobić w ramach budżetu obywatelskiego?

BO radość i zabawa!

 1. place zabaw;
 2. ścieżki edukacyjne.

BO odpoczynek!

 1. mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kwietniki);
 2. zieleń (zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew);

BO sport i rekreacja!

 1. tereny sportowe i rekreacyjne;
 2. ścieżki rowerowe;
 3. ścieżki rekreacyjne.

BO bezpieczeństwo!

 1. oświetlenie;
 2. bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego (np. przejścia dla pieszych);
 3. montaż różnych urządzeń i instalacji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

BO infrastruktura!

Remonty, modernizacje i budowa w niewielkim zakresie:

 1. ulic;
 2. parkingów;
 3. chodników.