Konsultanci

W okresie naboru wniosków wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta będą pomagali Państwu przy formułowaniu propozycji projektów oraz wstępnym kosztorysowaniu.

Zakres konsultacji pracownik Urząd miasta Biała Podlaska

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

Dyżur telefoniczny

poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

e-mail
Branża drogowa (chodniki, parkingi,  ścieżki rowerowe) Władysław Skwarzyński poniedziałek

9:00 – 12:00

pok. 20 83 341 69 72 wladyslaw.skwarzynski@bialapodlaska.pl
Branża drogowa (bezpieczeństwo ruchu) Andrzej Plebanowicz poniedziałek

9:00 – 12:00

pok. 113 83 341 68 09 andrzej.plebanowicz@bialapodlaska.pl
Oświetlenie Józef Szabłowski środa

9:00 – 12:00

pok. 20 83 341 68 37

 

jozef.szablowski@bialapodlaska.pl
Sport, rekreacja, place zabaw  Waldemar Raczkiewicz piątek

9:00 – 12:00

pok. 20 83 341 69 37 waldemar.raczkiewicz@bialapodlaska.pl
Zieleń (parki, skwery, mała architektura) Łucja Szawarniak wtorek

9:00 – 12:00

pok. 213 83 341 68 15 lucja.szawarniak@bialapodlaska.pl
Pomoc przy wypełnianiu wniosku, Geoportal – nieruchomości Adam Klej poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00 Sala obsługi stan. nr 17 83 341 68 41 adam.klej@bialapodlaska.pl