Konsultanci

W okresie naboru wniosków wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta będą pomagali Państwu przy formułowaniu propozycji projektów oraz wstępnym kosztorysowaniu.

Zakres konsultacji pracownik Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

poniedziałek – piątek

w godzinach 7:30 – 15:30

e-mail
Branża drogowa
(chodniki, parkingi,  ścieżki rowerowe)
Władysław Skwarzyński pok. 223 83 341 69 72 wladyslaw.skwarzynski@bialapodlaska.pl
Branża drogowa (bezpieczeństwo ruchu) Andrzej Plebanowicz pok. 113 83 341 68 09 andrzej.plebanowicz@bialapodlaska.pl
Oświetlenie Józef Szabłowski pok. 224 83 341 68 37   jozef.szablowski@bialapodlaska.pl
Sport, rekreacja, place zabaw  Waldemar Raczkiewicz pok. 223 83 341 69 37 waldemar.raczkiewicz@bialapodlaska.pl
Zieleń
(parki, skwery)
Łucja Szawarniak pok. 213 83 341 68 15 lucja.szawarniak@bialapodlaska.pl
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Sławomir Romaniuk pok. 207 83 341 69 63 slawomir.romaniuk@bialapodlaska.pl
Własności gruntów Marek Kuprianiuk pok. 20 83 361 69 38 marek.kuprianiuk@bialapodlaska.pl
Pomoc przy wypełnianiu wniosku Adam Klej pok. 229 83 341 69 02 adam.klej@bialapodlaska.pl