Konsultanci

W okresie naboru wniosków od 18 kwietnia do 30 maja wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta będą pomagali Państwu przy formułowaniu propozycji projektów oraz wstępnym kosztorysowaniu.

Zakres konsultacji pracownik BCWP Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 e-mail
Przyjmowanie wniosków Adam Klej od poniedziałku do piątku 9:00 – 17:00 83 341 69 71 83 341 69 02 bo@bialapodlaska.pl
Branża drogowa (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) Władysław Skwarzyński poniedziałek 9:00 – 12:00 83 341 69 71 83 341 69 72 wladyslaw.skwarzynski@bialapodlaska.pl
Branża drogowa (bezpieczeństwo ruchu) Jarosław Kostecki 83 341 61 14 jaroslaw.kostecki@bialapodlaska.pl
Oświetlenie Józef Szabłowski środa 9:00 – 12:00 83 341 69 71 83 341 68 37 jozef.szablowski@bialapodlaska.pl
Sport i rekreacja (tereny sportowe, place zabaw, mała architektura Waldemar Raczkiewicz piątek 9:00 – 12:00 83 341 69 71 83 341 69 37 waldemar.raczkiewicz@bialapodlaska.pl
Zieleń (parki, skwery) Łucja Szawarniak 83 341 68 15 lucja.szawarniak@bialapodlaska.pl
Koordynacja Magdalena Mikołajczak od poniedziałku do piątku 9:00 – 17:00 83 341 68 41 bo@bialapodlaska.pl