Jak zgłosić projekt?

Projekt do realizacji w ramach BO składa mieszkaniec miasta zameldowany w Białej Podlaskiej lub wpisany na listę wyborców.

Mieszkańcy miasta nie zameldowani w Białej Podlaskiej lub nie wpisani na listę wyborców, mogą wziąć udział w BO poprzez złożenie oświadczenia o zamieszkaniu.

Projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu.

W dniach od 4 do 25 czerwca 2019 r.

w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

pok nr 229

Dla ważności zgłoszenia, konieczne jest poparcie projektu przez mieszkańców danego obszaru w liczbie nie mniejszej niż:
1) w obszarze pierwszym – 6 mieszkańców,
2) w obszarze drugim – 13 mieszkańców,
3) w obszarze trzecim – 8 mieszkańców,
4) w obszarze czwartym – 1 mieszkaniec,
5) w obszarze piątym – 15 mieszkańców,
6) w obszarze szóstym – 3 mieszkańców,
7) w obszarze siódmym – 8 mieszkańców.

Wzór listy poparcia

Do zgłoszenia należy załączyć mapę lokalizacji z zaznaczonym zakresem projektu.