Jak zgłosić projekt?

Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska, może składać osoba mieszkająca w Białej Podlaskiej, która ma ukończone 18 lat.

Propozycję projektu należy złożyć na formularzu zgłoszenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, każda propozycja musi być poparta przez co najmniej 30 mieszkańców obszaru, na którym zaplanowana jest jej realizacja. W przypadku gdy realizacja propozycji zaplanowana jest na obszarze placówki oświatowej lub terenu jednostki organizacyjnej podległej miastu, dyrektor placówki lub zarządca terenu jednostki musi wyrazić zgodę na realizację propozycji.

Do zgłoszenia propozycji projektu należy załączyć kosztorys uproszczony oraz mapę z zaznaczonym zakresem propozycji.

„geoportal miasta Biała Podlaska”

 

Formularz zgłoszenia propozycji projektu należy złożyć w formie papierowej
od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
w Urzędzie Miasta
Bialskie Centrum  Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.

sala obsługi stanowisko nr 15, 16, 17 oraz pok. nr 229.

Propozycji projektów nie mogą składać:
1) pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Biała Podlaska, uczestniczących w weryfikacji propozycji projektów i głosowania,
2) dyrektorzy i pracownicy samorządowych placówek oświatowych, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich placówki,
3) dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych miastu, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich jednostki.