Jak zgłosić projekt?

Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska, może składać osoba mieszkająca w Białej Podlaskiej, która ma ukończone 16 lat.

Propozycję projektu należy złożyć na formularzu zgłoszenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, każda propozycja musi być poparta prze co najmniej 30 mieszkańców obszaru, na którym zaplanowana jest jej realizacja. W przypadku gdy realizacja propozycji zaplanowana jest na obszarze placówki oświatowej lub terenu jednostki organizacyjnej podległej miastu, dyrektor placówki lub zarządca terenu jednostki musi wyrazić zgodę na realizację propozycji.

Do zgłoszenia propozycji projektu należy załączyć kosztorys uproszczony oraz mapę z zaznaczonym zakresem propozycji.

„geoportal miasta Biała Podlaska”

 

Formularz zgłoszenia propozycji projektu należy złożyć w formie papierowej
w terminie od 18 kwietnia do 31 maja
w Bialskim Centrum  Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej
ul.Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska.

Propozycji projektów nie mogą składać:
1) pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska,
2) dyrektorzy i pracownicy samorządowych placówek oświatowych, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich placówki,
3) dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych miastu, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich jednostki.