Harmonogram


od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

przyjmowanie opinii na piśmie
w postaci zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska,
w formie papierowej za pośrednictwem Bialskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
sala obsługi UM stanowisko nr 15, 16, 17 oraz pok. nr 229.


od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
dyżury konsultacyjne

terminy  dyżurów  konsultantów    tutaj >>>


od 10 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
ocena propozycji
 


od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
głosowanie na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska:

od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
za pośrednictwem platformy internetowej

od 27 sierpnia do 10 września 2018 r.
na kartach do głosowania
(wzór karty do głosowania, lista punktów do głosowania oraz terminy głosowania
w poszczególnych punktach zostaną opublikowane 20 sierpnia 2018 r. na stronie bo.bialapodlaska.pl.)


30 września 2018 r.
ogłoszenie wyników