Harmonogram na 2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW

4 – 25 czerwca

OCENA

26 czerwca – 17 lipca

PUBLIKACJA LIST PROJEKTÓW

18 lipca

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

19 – 25 lipca
odwołania
19 lipca – 26 sierpnia
decyzje

PUBLIKACJA LIST PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA

do 28 sierpnia

GŁOSOWANIE

29 sierpnia – 9 września
na kartach do głosowania
29 sierpnia – 13 września
za pośrednictwem Internetu

WYNIKI

do 4 października