Jak głosować?

Głosowanie na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska odbędzie się w terminie:

od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
za pośrednictwem platformy internetowej

od 27 sierpnia do 10 września 2018 r.
na kartach do głosowania  >>>KARTA DO GŁOSOWANIA

Wykaz punktów do głosowania

 1. Do udziału w głosowaniu uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie Miasta Biała Podlaska które w chwili głosowania mają ukończone 16 lat. (jeżeli nie jesteś zameldowany lub wpisany do rejestru wyborców w Białej Podlaskiej złóż w Urzędzie Miasta oświadczenie o miejscu zamieszkania) >>> oświadczenie
 2. Osoba głosująca oddaje swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania. Z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru.
 3. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów propozycji projektów w odpowiednich polach.
 4. Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest, w wyznaczonych punktach do głosowania.
 5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. Należy wtedy na karcie do głosowania wypełnić Część B – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.
 6. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  1) głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę (na kartach do głosowania lub/i przez Internet);
  2) głosy oddane tylko na jedną propozycję;
  3) głosy na kartach wypełnionych niepoprawnie lub nieczytelnie;
  4) na karcie nie podpisano oświadczenia;
  5) w przypadku osób poniżej 18 roku życia na karcie nie wpisano danych rodzica/opiekuna prawnego i/lub nie podpisał on oświadczenia;
  6) głosy oddane przez osoby nieuprawnione, nie wymienione w §7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska.