Jak głosować?

Na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska głosować mogą mieszkańcy Białej Podlaskiej, którzy ukończyli 16 lat.

Każdy głosujący oddaje swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania.
Z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru.

Od 28 sierpnia do 14 września uruchomione zostanie głosowanie internetowe, będzie można głosować elektronicznie na naszej stronie.

Od 28 sierpnia do 8 września osoby nie posiadające dostępu do internetu będą mogły oddać głos na karcie do głosowania w wyznaczonym punkcie.

Wzór karty do głosowania, lista punktów oraz terminy głosowania w punktach udostępnione 21 sierpnia 2017 r.

Za głosy nieważne uznaje się:
1) głosy oddane kilkakrotnie na kartach do głosowania lub przez internet, czyli głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę,
2) głosy oddane tylko na jedną propozycję,
3) głosy na kartach niekompletnych,
4) głosy na kartach niepodpisanych,
5) głosy z adresem zamieszkania poza miastem Biała Podlaska,
6) głosy oddane przez osoby poniżej 16 roku życia.

Nie podaje się wyników cząstkowych głosowania przed jego zakończeniem.