Jak głosować?

Głosowanie trwa:
od 29 sierpnia do 9 września 2019 r. na kartach do głosowania
od 29 sierpnia do 13 września 2019 r. internetowo.

Głosować mogą mieszkańcy Białej Podlaskiej figurujący na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej.
Lista tworzona jest na podstawie:
1) bazy danych osób zameldowanych w Mieście Biała Podlaska,
2) listy osób wpisanych do rejestru wyborców w Mieście Biała Podlaska.

Mieszkańcy miasta nie figurujący na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zamieszkaniu pobierz oświadczenie >>>>
Oświadczenie,  należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub w trakcie głosowania w punktach do głosowania.

Na udział w głosowaniu osoby małoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny wypełniając oświadczenie na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.

Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty na obszarze całego miasta, z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwa projekty z tego samego obszaru.

Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do głosowania lub formularza internetowego.

Kartę złożyć można w terminie od 29 sierpnia do 9 września 2019 r.
w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, Marsz. J. Piłsudskiego 3
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:00
w Centrum Informacji Turystycznej, Plac Wolności 10             
od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 16:00


POBIERZ WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

Formularz do głosowania internetowego uruchomiony będzie od 29 sierpnia 2019 r. od godz 7:30 NA NASZEJ STRONIE w zakładce GŁOSUJ.