Wyniki oceny

Znamy wyniki oceny projektów złożonych w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.

Wpłynęło 28 projektów w większości są inwestycje powtarzające się corocznie takie jak place zabaw, siłownie, boiska, ulice czy chodniki.

Tak jest również w tym roku mamy: 7 projektów na zagospodarowanie terenu pod wypoczynek i rekreację (place zabaw,  boiska), 3 parkingi, 5 ulic, skate park, 6 chodników, 2 ścieżki rowerowe.

Ale są również pomysły nieszablonowe: wybieg dla psów z placem zabaw, pomnik upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskiej, trasa do nordic walking  czy tężnia solankowa.

Na etapie oceny trzy projekty o podobnym zakresie, za zgodą i przy udziale autorów zostały połączone w jeden.

Siedem projektów nie spełniło wymogów oceny i nie zostało zakwalifikowanych do głosowania.

Na liście projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska na rok 2020, które otrzymały ocenę pozytywną i zakwalifikowały się do głosowania ostatecznie znalazło się dziewiętnaście propozycji.

LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE >>>>>>

LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH NEGATYWNIE >>>>>>