WYNIKI GŁOSOWANIA

 

OBSZAR  1

1 Ścieżka zdrowia od juniora do seniora – siłownia zewnętrzna, boisko do plażówki – Akademicka 8 2244
2 Budowa parkingu wzdłuż ul. Niemcewicza, monitoring oraz przejście dla pieszych 94
3 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 14-24 212

OBSZAR  2

4 Centrum sportu i rekreacji „Janowska Arena” 518
5 Wyspa Piotrusia Pana – plac zabaw przy PS 17 ul. Zygmunta Starego 900
6 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Kr. Jadwigi i Z. Augusta 247
7 Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej 516
8 Ulepszenie ul. Augusta Fieldorfa 357

OBSZAR  3

9 Wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego od Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Armii Krajowej 579
10 Plac rekreacyjny „JEDYNECZKA” przy SP 1 ul. Narutowicza, 1039
11 Remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej 461
12 Budowa boiska wielofunkcyjnego, poliuretanowego osiedle Rataja – ul. Rewakowicza 731

OBSZAR  4

13 Budowa oświetlenia ul. Powstańców 409
14 Teren rekreacyjny przy ul. Zagrodowej – III etap 927

OBSZAR  5

15 Remont chodnika przy ul. Kościuszki -nr 7; 11; 13 361
16 Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej oraz budowa parkingu przy ul. Piaskowej 460
17 Chodnik przy Cmentarzu jeńców włoskich oraz kontynuacja chodnika wzdłuż ul. Łukaszyńskiej 926

OBSZAR 6

18 Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jagodowej 261

OBSZAR  7

19 Rowerowy plac zabaw „PUMPTRACK” – kontynuacja budowy SKATEPARKU 990