8 czerwca miną termin składania propozycji projektów do Budżetu bo takObywatelskiego na kolejny rok.

Złożyliście Państwo łącznie 21 propozycji projektów.

Propozycje są przemyślane i mają zróżnicowany zakres lub łączą kilka lokalizacji.

Przeważają pomysły na zagospodarowanie terenów do aktywnego wypoczynku: siłownie zewnętrzne, place zabaw, boiska – 9 projektów.
Poza tym wpłynęły propozycje na 4 chodniki, 3 parkingi, 2 ulice, 1 sygnalizację świetlaną na przejściu dla pieszych, 1  monitoring, 1 oświetlenie ulicy.

W ciągu najbliższych tygodni propozycje przejdą ocenę formalną i techniczno-finansową.

Lista projektów do głosowania zostanie opublikowana na naszej stronie najpóźniej 20 sierpnia 2018 r.

Przypominamy, że  głosowanie na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska odbędzie się w terminie:

od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
za pośrednictwem platformy internetowej

od 27 sierpnia do 10 września 2018 r.
na kartach do głosowania

(wzór karty do głosowania, lista punktów do głosowania oraz terminy głosowania w poszczególnych punktach zostaną opublikowane 20 sierpnia 2018 r.)