WYNIKI GŁOSOWANIA

OBSZAR 1                          

Propozycja nr 1  Remont chodników wzdłuż ul. Kopernika.

Autor: Urszula Pietruczuk

Liczba głosów: 680

OBSZAR 2           

Propozycja nr 9 Kompleks sportowy dla osiedla Jagiellońskiego.

Autor: Marcin Kowalczyk

Liczba głosów: 981

OBSZAR 3           

Propozycja nr 12 Rozbudowa boiska miejskiego – plac zabaw i teren wypoczynku dla mieszkańców osiedla Rataja (Francuska).

Autor: Stefan Parafiniuk

Liczba głosów: 911

OBSZAR 4           

Propozycja nr 13 Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ul. Zagrodowej.

Autor: Dariusz Litwiniuk

Liczba głosów: 163

OBSZAR 5           

Propozycja nr 15 Modernizacja chodnika przy ul. Łukaszyńskiej i wokół Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białej Podlaskiej.

Autor: Marcin Izdebski

Liczba głosów: 1212

OBSZAR 6           

Propozycja nr 20 Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią dla Szkoły Podstawowej nr 3. Autor: Wojciech Chilewicz

Liczba głosów: 992

OBSZAR 7           

Propozycja nr 21 Siłownia na otwartym powietrzu oraz plac zabaw z elementami skateparku.

Autor: Małgorzata Zubkowicz-Demczuk

Liczba głosów: 902

Lista propozycji projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska na rok 2018 wraz z liczbą głosów