Jak głosować?

Głosowanie na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego odbędzie się:

26 sierpnia – 6 września 2021 r. – na kartach do głosowania

26 sierpnia – 10 września 2021 r. – za pośrednictwem Internetu

Głosowanie, przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania, w wyznaczonych punktach do głosowania lub wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej

Wzór karty do głosowania >>>>>>

Kartę należy złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00
w terminie od 26 sierpnia do 6 września 2021 r.

Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty jeden projekt mały i jeden duży.

Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do głosowania.

Za głosy nieważne uznaje się:

  1. głosy oddane kilka razy przez jedną osobę,
  2. głosy oddane tylko na jeden projekt,
  3. głosy na kartach niekompletnych,
  4. głosy na kartach niepodpisanych,
  5. głosy oddane przez osoby nieuprawnione.