Jak głosować?

Głosowanie na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego odbędzie się:

26 sierpnia – 6 września 2023 r. – na kartach do głosowania

26 sierpnia – 10 września 2023 r. – za pośrednictwem Internetu

Głosowanie, przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania, w wyznaczonych punktach do głosowania lub wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej

Wzór karty do głosowania >>>>>>

Kartę należy złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

stanowisko nr 15

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
w terminie od 26 sierpnia do 6 września 2023 r.

Osoba głosująca oddaje swój głos na maksymalnie cztery projekty: projekt duży, projekt średni, projekt mały lub projekt „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej”.

Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do głosowania.

Za głosy nieważne uznaje się:

1) głosy oddane kilka razy przez jedną osobę,
2) głos oddany bez oznaczenia projektu,
3) głosy na kartach niekompletnych, na której brakuje:
a) imienia lub nazwiska głosującego,
b) daty urodzenia głosującego,
c) imienia lub nazwiska rodzica/opiekuna prawnego,
d) imienia lub nazwiska rodzica/opiekuna prawnego,
e) jednej ze stron karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały,
4) głosy na kartach niepodpisanych,
5) głosy oddane przez osoby nieuprawnione.